ALLT OM LEDARHUNDAR

Ledarhund

Det finns omkring 300 ledarhundar i Sverige. Alla ledarhundar ägs av Synskadades Riksförbund. Den vanligaste rasen är labrador retriever.

Ledarhunden i sin vita sele och den synskadade mannen eller kvinnan som vi kanske mött någon gång, är ett väl samspelt ekipage. Genom målmedveten träning har ledarhunden lärt sig att leda sin förare, den synskadade.

Även om hunden fått utbildning och träning måste föraren arbeta mycket med hunden för att den ska behålla och utveckla sin kunskap. För att passa som ledarhundsförare krävs att man är hundvän och är beredd att lägga ner många timmar på träning och hundvård.

Ansöka om hund

Synskadade som vill ha en ledarhund, lämnar in en ansökan till sin syncentral som i sin tur kontaktar SRF. En av SRFs konsulenter gör därefter ett hembesök hos den sökande. Om konsulenten bedömer att den sökande uppfyller kriterierna för att tilldelas en ledarhund, får han eller hon en kallelse till en informationskurs. Efter Informationskursen gör instruktörerna och den sökande en gemensam bedömning om en ledarhund skulle vara ett lämpligt hjälpmedel, det vill säga om hunden skulle innebära en större frihet och ett ökat oberoende för den sökande. Därefter börjar arbetet med att finna en lämplig hund. Det är mycket som ska stämma för att hund och förare ska triva ihop.

Ledarhund med vit sele får ej störas

Ledarhunden har vit sele på sig när den jobbar. Då får inget störa den. Hunden störs lätt av människor som klappar den eller pratar med den. Något ätbart i närheten av nosen kan bryta koncentrationen helt. Andra hundar, som kommer för nära, kan också göra ledarhunden osäker. Om du är ute och går med din egen hund och möter en synskadad med ledarhund, gå då alltid mellan din hund och ledarhundsekipaget vid mötet.

Egen förening

Ledarhundsförarna har en egen förening, Föreningen Sveriges ledarhundsförare, SLHF. SLHF arbetar med att sprida information om ledarhunden, hur hunden jobbar och vilken betydelse den har för den synskadade.

Klicka på länken för att komma till SLHF:s hemsida.
Sveriges Ledarhundsförare

Ledarhund får åka gratis

Ledarhunden är en speciell typ av tjänstehund, eftersom den hjälper föraren i vardagslivet. Därför får hunden följa med sin synskadade förare in på posten, apoteket, försäkringskassan och andra offentliga platser. Ledarhunden får utan kostnad åka buss, tåg och inrikesflyg.

Ledarhunden ska leda

Ledarhunden ska leda förbi hinder, visa på trappor och kanter, vara lyhörd för förarens olika kommandon. Föraren måste däremot själv hitta rätt på gator och torg.

Ledarhundsleverantörer

Ledarhundar upphandlas sedan 2006 från olika privata leverantörer. För år 2010 har avtal slutits med fyra företag, som tillsammans kommer att leverera 41 färdigdresserade ledarhundar per år. De fyra leverantörerna är Dogs In Service and Aid, Kustmarkens Hundtjänst, Kyno-Logisch och Hundeskolen Veiviseren.

Bjällra kring halsen

Det är viktigt att ledarhunden får koppla av emellanåt. När den springer lös har den en rastklocka eller bjällra runt halsen för att föraren ska höra var den är. Möter du, som är seende, en person med ledarhund så ge dig gärna till känna om ni möts på rastplatsen och säg till om du har egen hund med dig.

Ledarhund i livsmedelsbutik

När hundföraren besöker livsmedelsbutiker och restauranger får, enligt Livsmedelsverket, ledarhunden tas med in i lokalen, om respektive verksamhets föreståndare ger sitt medgivande. I livsmedelsbutiker måste dock hunden placeras utanför kassorna.