Kontakt

Synskadades Riksförbund Östergötland

SRF Östergötland

Kansli

Synskadades Riksförbund Östergötland
Barnhemsgatan 6 A
582 30 Linköping
Tfn: 013-14 35 65
Fax: 013-14 34 11
kansli@srfost.nu

Personal

Ombudsman

Johan Pettersson
johan.pettersson@srfost.nu

Verksamhet

Peter Forss
Mobil: 070-492 06 98
peter.forss@srfost.nu

Kansli

Maria Krantz
maria.krantz@srfost.nu

Styrelsen

Ordförande:

Monica Ericsson
Galärvägen 14
618 34 Kolmården
Tfn: 011-39 80 60
Mobil: 0705-39 80 60
ordforande@srfost.nu

Vice ordförande:

Ida Andrae
Vånga Klockaretorp
617 90 Skärblacka
0122-302 03
072-744 08 33
ida.andrae@srfost.nu

Sekreterare

Mats Linder
Björnlundavägen 30
618 33 Kolmården
Tfn: 011-39 82 93
Mobil: 0703-39 82 93
sekreterare@srfost.nu

 

Övriga ledamöter

Monica Andersson

monica.andersson@srfost.nu

Anders Näkne

anders.nakne@srfost.nu

 

Malin Löfvenberg

malin.lofvenberg@srfost.nu

Jenny-Ann Karlsson

jenny-ann.karlsson@srfost.nu

Studieorganisatör:
kansli@srfost.nu

Distriktsorganisationen SRF Östergötland arbetar för att tillvarata synskadades intressen i länet och omfattar lokalföreningarna:
SRF Folkungabygden, SRF Linköping, SRF Motala/Vadstena och SRF Norrköping.