Kontakt

Synskadades Riksförbund Östergötland

 

SRF Östergötland

Kansli

Synskadades Riksförbund Östergötland
Barnhemsgatan 6A
582 30 Linköping
013-14 35 65
kansli@srfost.nu

Personal

Ombudsman

Johan Pettersson

Mobil: 072-714 00 58

johan.pettersson@srfost.nu

 

Verksamhet

Peter Forss

Mobil: 070-492 06 98
peter.forss@srfost.nu

Kansli

Maria Krantz

maria.krantz@srfost.nu

Styrelsen

Ordförande:

Monica Ericsson

Galärvägen 14
618 34 Kolmården
Tfn: 011-39 80 60
Mobil: 0705-39 80 60
ordforande@srfost.nu

Vice ordförande:

Anders Näkne

anders.nakne@srfost.nu

Sekreterare

Jenny-Ann Karlsson

jenny-ann.karlsson@srfost.nu

Övriga ledamöter

Monica Andersson

monica.andersson@srfost.nu

Mats Linder

mats.linder@srfost.nu

 

Malin Löfvenberg

malin.lofvenberg@srfost.nu

Nisse Bjärnlid

nisse.bjarnlid@srfost.nu

 

Studieorganisatör:
kansli@srfost.nu

Distriktsorganisationen SRF Östergötland arbetar för att tillvarata synskadades intressen i länet och omfattar lokalföreningarna:
SRF Folkungabygden, SRF Linköping, SRF Motala/Vadstena och SRF Norrköping.