Synskadades Stiftelse Östergötland

Synskadades Stiftelse i Östergötland har som ändamål att förvalta de medel som genom arv och gåvor eller genom överföring från SRF Östergötland tillfaller stiftelsen. Dels att genom bidrag i lämpliga former huvudsakligen främja vård av behövande synskadade eller vård, fostran och utbildning av synskadade barn och ungdomar.

När du ansöker om bidrag ur stiftelsen. Kom ihåg:

-att sökandens taxerade årsinkomst inte får överstiga 177 600 kronor.

-att Stiftelsen har möte och behandlar ansökningar fyra gånger per år.

-att tala om vad du söker pengar till, hur mycket pengar du söker och hur mycket du betalar själv.

-att ange om du söker pengar och hur mycket du söker från annat håll.

-att du måste skicka med en kopia av senaste slutskattsedeln.

Här hittar du ansökningsblanketten som ska användas vid ansökningar ur Stiftelsen.