Valborg, häxor & 1 Maj

”Första maj, första maj varje sliten kavaj blir en mantel av strålande ljus……”
Det låter väl härligt !

Maj, den 5e månaden har sitt namn, i de flesta europeiska länder, från latinet Maius helgad åt guden Jupiter Maius, det gamla nordiska namnet är blomstermånad. april var gräsmånad, vårmånad var det redan i mars. Maj kan även härledas från det fornsvenska begreppet ”att maja” = kläda med blommor och gröna blad.

Fester och eldar vid 30 april – 1 maj går långt tillbaka, ända till förkristen tid, här i norden var det en vårfest, eldarna var tecken på att man brände det gamla för att ge plats det nya som spirade i naturen. Dessa hedniska symboliska handlingar ville den kristna kyrkan få bort så den flyttade över festandet till minne av Abbedissan Heliga Valborg född år 710 i Devonshire, Wessex, Englan. Död 779 i Heidenheim Tyskland. Hon helgonförklarades 1 maj år 870 av påve Hadrianus II.

På så sätt tog kristendomen över ännu en hednisk fest i samband med den häxtro och onda andar, som uppstod efter Valborgs död. Bland annat sades häxorna, på kvastar eller på getabockar flyga till de gamla hedniska offerplatserna bl.a. Blockberg = Brocken, den högsta spetsen av Harz, bekant från en scen i Goethes Faust.

Hur och var talet om häxor och häxeri uppstod är oklart, men det började på 700-talet. Det motarbetades då av kyrkan bl.a. vid kyrkomötet i Paderborn år 785. Det var i Centraleuropa det började, den första kända häxbränningen skedde i Schweiz år 1233 bl.a. med tillskyndan av påvebullor år 1317 och 1327. Jeanne d’Arc dömdes ju till döden för häxeri av en engelsk domstol år 1431. Häxprocesserna var mest omfattande på 1400-1600-talen, den sista häxbränningen lär ha utförts omk. 1750, då hade minst 30000 häxor avrättats, mycket högre tal har angivits utan att kunna beläggas. I Sverige gick det inte fullt så våldsamt till men lite över 300 personer avrättades för häxeri, men då skall man betänka att under samma tidsrymd avrättades över 400 män anklagade för tidelag (= könsumgänge med djur). Den sista som avrättades för häxeri i Sverige var Anna Eriksdotter, hon halshöggs i Stockholm den 15 juni 1704.

Nu till något betydligt trevligare.
Den akademiska världen har tagit Valborgsmässoafton som sin speciella festdag. Studenterna har sin mösspåtagning, från början var det att man bytte den svarta eller blåa vintermössan mot den vita sommarmössan. Mest känt är väl Uppsala, där Rektor tar på sig den vita mössan på balkongen på Carolina Redivivas (= det återupplivade karolinska biblioteket.)

Linköpingstudenterna har sedan 1974 mösspåtagning på Borggården, då även LiTHe Blås spelar och Lihkören sjunger vårsånger. Det brukar även vara en del spex och lek vid och på Stångån. Jag har inte hittat någon särskild ceremoni för campus Norrköping.

Studentexamen avskaffades officiellt 1968 och studentmössan dalade i symbolvärde, men i och med gymnasiereformen tilltog återanvändandet. Vi övriga nöjer oss med att förfasa oss över ungdomens förvildning med champagnelunch o.d.

Jaa,Valborg firas runt om i läne.. förlåt , i Regionen. I Boxholm blir det ponnyridning, såg ja’. Allt står i lokaltidningen!
Har du dator googlar du på ”Valborg Östergötland” så får du massor av tipps.

Vi andra går på kvällen till Valborgsmässoelden för att höra någon prominent person hälsa våren välkommen till vår bygd. När jag bodde i Norrbotten var det lite konstigt att sjunga vårsånger med snödrivor i bakgrunden och samtidigt grilla falukorvskivor mot elden.

1 maj var på medeltiden en kyrklig helgdag, 1741 avskaffades den men infördes åter två år senare för att 1772 åter avskaffas. År 1939 infördes den som vår första profana, icke kyrkliga helgdag, 2005 fick vi ytterligare en, Nationaldagen den 6 juni.

Ja, som sagt, 1 maj har sedan långt tillbaka varit en dag för fest och upptåg men även vardagliga bestyr. Då släpptes kreaturen ut på ”bete” på vissa håll i södra Sverige, då hölls bland annat även byastämmor.

Men det viktigaste för mig när jag var barn i Linköpingstrakten, var ändå MAJBUBBARNA och Bonnkapellet båda delarna startade år 1860. Det var djäknarna vid katedralskolan = läroverket som startade traditionen och gladde Linköpingsborna i 136 år. På 1990-talet började majgubbarna urarta, de fick även konkurrens av studenternas karneval, år 1996 blev sista året. Bonnkapellet fortsätter, den är Sveriges äldsta orkester.

Det som först kommer mig i åtanke om 1 maj är att det är den internationella arbetarrörelsens dag. Den 1 maj år 1886 demonstrerade arbetarna i Chicago USA för 8-timmars arbetsdag. Det blev oroligheter och polisen öppnade eld, 21 arbetare och 7 poliser dödades, det kallas ”Haymarketmassakern.” År 1890 beslutade ’Andra arbetarinternationalen’, på den amerikanska delegationens förslag, att till minne av denna händelse göra 1 maj till Arbetarrörelsens speciella dag. Allt sedan dess hålls 1 maj demonstrationer i Sverige och många andra länder runt om i Världen, utom i USA och Kanada, de har sin ”Labor day”, den första måndagen i september. President Grover Cleveland tillät inte att i Amerika uppmärksamma Haymarketmassakern d.v.s. polisbrutalitet på detta sätt.

Mitt egna första minne av en 1 maj-demonstration är från 1932, när jag åtta år gammal fick följa med min morfar in till sta’n, samlingen var på dåvarande Magasinstorget vid Hamngatan. Poliser gick och synade banderollerna så att de inte innehöll något otillåtet.

1 maj är också Majblommans dag, det var Beda Hallberg från Göteborg som 1907 startade verksamheten för att stödja barn som hade det besvärligt. Hennes tanke var att barn skulle hjälpa barn genom att sälja blommorna. Majblomman har spritt sig till minst femton olika länder bl.a. Algeriet, USA och Indien. Nu är den bara kvar i Norden och Estland.

Här har det sålts Majblommor sedan 1908. Under 2012 gav försäljningen i hela Sverige en intäkt på 53,6 miljoner, 82% = 43,3 milj. delas ut i olika bidrag. Majblomman har varit sig lik under alla dessa år, med några få undantag, färgen varierar, men var blå vart femte år, från och med 2012 får barnen vara med och bestämma utseendet.

Hälsar Martin Swärd

Jag började med Hannes Skölds dikt ”Första maj” ur samlingen ”Sånger om striden och om kärleken” från 1911, här har redaktör Lena ordnat så vi får höra hela dikten, framförd av…..
Du som inte har Taltidningen få sjunga själv, här kommer texten:

Första maj, första maj
varje sliten kavaj
blir en mantel av strålande ljus,
varje trött proletär
glömmer mödornas här
och går drucken av vårvindars rus.
O du älskogens vår,
som befriande går
över landen i segrarefärd,
du är drömmens också,
och var blick i det blå
är en blick in i undrenas värld.

Vart förtryckarnas hot,
varje vardag med sot
blir idag som en lumpen legend.
Och var håg och vår hand,
röres fritt utan band,
och vår blick är mot framtiden spänd