November 2013

Enligt SMHI (= Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut) i Norrköping, var det höst i hela landet den 28 sept. detta efter att det två veckor tidigare var slutet på en enastående sensommar i hela landet, med 20-25° veckor i följd. Ja, hela sommaren har varit till belåtenhet, anser nog de flesta, men enligt SMHI var juli och aug varmare både 2009 och 2011. Att det är höst betyder att medeltemperaturen är mellan 0 och -10° fem dygn i sträck. I Kiruna kom hösten mer än en månad senare än vanligt.
I det förra kåseriet undrade jag om det skulle bli någon Brittsommar och det blev det verkligen även om det finns olika åsikter om vad som utmärker brittsommar.
Fredag nästa vecka, den 1 nov. är det Allhelgonadagen och dagen där på, lördag den 2 nov. är det Alla helgons dag. Den dagen var och är fortfarande, särskilt inom katolicismen den dag då man skall högakta minnet av alla helgonförklarade personer.
Från medeltiden var Alla helgons dag en fast helgdag den 1 nov, vid en helgdagsreform år 1772 flyttades den till första söndagen i november. Men 1953 års svenska riksdag ville ha flera helgdagar på hösten, så det beslutades att den åter skulle flyttas, nu till föregående lördag och då bli allmän helgdag. Samtidigt beslutades att namnet på 1 nov. skulle vara Allhelgonadagen.
I anglosaxiska länder firas All Hallows Eve (Alla helgons afton) den 31 okt. Från detta kommer halloweenfirandet. Detta firande har sitt ursprung i förkristen tid hos kelterna på Irland, de firade Samhain vid skördesäsongens slut samt vinterns och det nya årets början. De trodde att osynliga krafter var i rörelse och att de dödas själar återvände till jorden under den natten. Även seden med utskurna, ljusförsedda pumpor härstammar från den tiden. ”Jack o’lanterns” dvs. den irrande själen efter smeden Jack, som inte kom in, vare sig i himlen eller helvetet, som lyste sin väg med en rova fylld med glödande kol.
De här sederna spred sig under 1840-talet till USA och vidare till oss under 1990-talet. Jag är inte alls förtjust i det här amerikanska firandet, att ungarna spökar ut sig, springer omkring och tigger godis, så jag går vidare.
Ja, så är vi inne i november månad som fått sitt namn av latinets novem, 9e månaden i den romerska kalendern.
På Allhelgonadagen den 1 nov, skall man enligt bondepraktikan, skära en spåna av en växande ek eller bok, är spånet torrt, bådar det en varm vinter, är spånet fuktigt, blir vintern däremot kall.
OBS! När du ska’ skära ditt spån, tänk då på att du inte får skära av något levande träd utan att först fråga markägaren om lov.
Någon mer officiell helgdag har vi inte i nov. Men högtider finns ju, redan den 6e har vi Gustav Adolf-dagen, med dess speciella bakelse. Ytterligare en högtid är naturligtvis min namnsdag, som har delats upp i två, både Martin och den skånska varianten Mårten firas, mest den senare. Ursprunget till mårtensfirandet går tillbaka till Martin av Tours, en ungersk soldat som sedermera blev biskop i Tours, han begravdes den 11 nov år 397. Legenden säger att Martin inte ville bli biskop och gömde sig i ett gåsahus, men gässens kaklande avslöjade honom. Enligt legenden är den händelsen anledningen till gåsätandet på Mårtensafton. Jag får nog ändra mig om helgdagar, i Skåne är Mårtengås så nära en helgdag som tänkas kan. Min fru var skånska, så jag har ätit många gåsamiddagar inkl. svartsoppa. Martin betyder ”stridbar” och är en avledning av gudanamnet Mars.
I Linköping har vi under de senaste 900 åren haft 65 olika biskopar, allt sedan den förste; Herbert Rikard på 1100-talet, av dessa har de tre senaste hetat Martin; Martin Lönnebo, Martin Lind och Martin Modéus. Egendomligt, eller hur?

Åter till november, den var vintermånad enl. gamla kalendern.
Några viktiga novemberhändelser är bl.a.

Den 1 nov.1993 undertecknades EU:s unionsfördrag, det som brukar kallas ”Maastrichtfördraget”, ett dokument som berör oss alla, antingen vi vill eller inte.
I början av nov. 1943 räddades ca 7000 judar från Danmark över till Skåne undan tyskarnas förföljelse. Den 3 nov.1957 skickar Sovjetunionen ut satelliten Sputnik II i rymden med hunden Lajka som passagerare.
Den 6 nov.1881 höll August Palm ett tal på Hotell Stockholm i Malmö som anses vara det första socialistiska anförandet i Sverige.
Den 16 nov.1944 utkommer Expressen med sitt första nummer.
Den 20 nov.1989 antas Barnkonventionen av FN:s generalförsamling
Den 23 nov.1495 besegrar svenskarna ryssarna i slaget i Viborg, den ”Viborgska smällen”
Den 23 nov.1718 blir Karl XII skjuten till döds vid belägringen av den norska fästningen Fredriksten i Halden. Det blir det symboliska slutet på den svenska stormaktstiden

Åter till nutid. Inför millenniumskiftet 2000 tänkte Norrköpings styrande försköna staden, göra den till ”En stad i ljus”, ett projekt som fortfarande pågår. Det första var att göra gamla värmeverkets, ”Värmekyrkan” fyra skorstenar till världens största adventsljusstake. Man försåg skorstenarna med jättelika, konstgjorda flammor, de är mycket naturtrogna, åtminstone på bild. (Jag har inte sett dem i vekligheten) Det första ”ljuset” tändes alltså den 1 advent 1999. Staden illuminerades även för ett lämpligt vandringsstråk. Nyårsnatten 2000 genomfördes den första guidade turen, från 2005 infördes flera guidade turer, fr.o.m. förra året kallas turen Vintergatan.

År 2005 startade även Linköping med att lysa upp staden lite extra med Novemberljus, 2009 ändrades namnet till Vinterljus, i år är det alltså nionde gången som staden illumineras för att framhäva dess skönhet. Starten sker i år den 16 nov. Kostnadsfria guidade turer genomförs varje vecka. Våra duktiga heminstruktörer kommer att ordna minst en guidad tur för synskadade, mötesplats och tid meddelas här i Östgöta taltidning. Det hela avslutas nyårsafton med tal och ljusspel på borggården/slottet.

Jag har inte hittat något liknande ljusarrangemang i de övriga städerna.

Så till sist, på Andersdagen den 30 nov. vill jag som vanligt att det slaskar, så att julen blir kall och fin. I min tidiga ungdom hörde jag ramsan: ”Om stubben bär hatt andersmässe natt, ä’ säxtan väckers vinter alleredan satt”. D.v.s.. om det är snö Andersnatten så kommer det att vara snö i sexton veckor. Men det var ju helt andra vintrar i början av 1900-talet, så man kan ju alltid hoppas att det blir det väder som man själv önskar.

Hälsar Martin Swärd