Kyndelsmässodagen

Ja, nu äntligen är Julen slut. Enligt Kyrkoåret slutar julen med Kyndelsmässodagen den 2 februari, dagen kallas även Maria kyrko- gångsdag samt Herrens frambärande i Templet, det var en reningsdag för Maria. Modern blev oren när hon födde, 40 dagarna var den tid det tog för att hon skulle bli ren efter att ha fött en son, hade hon fött en dotter tog det dubbelt så lång tid för henne att bli nog ren för att få träda in i Templet. Den dåtida teologiska motivationen var att det ”vilade en dubbel förbannelse över kvinnokönet”
Sedan 1772 firas Kyndelsedagen på den söndag som är närmast före eller efter den 2 februari,i Svenska kyrkan efter, i år alltså den 8 feb. Denna dag är en av kristenhetens äldsta högtider, i Sverige är den numera ganska anonym. Att den avslutar julen har medfört att den i vissa trakter kallas eller har kallats ’lilla julafton’ eller ’lillejul’.
Ordet ”kyndel” har lite olika historik, i fornsvenska kunde det betyda fackla eller bloss ”kynda” kunde betyda tända eller bränna, grunden är i båda fallen är det latinska ordet candela = ljus. Att en del gamla svenska ord har en latinsk bakgrund beror säkert på att prästerna använde latin i sina mässor.
I förkristen tid firades i Rom en ljushögtid lupercalierna den 15 feb. Det var i början av 300-talet som de kristna började fira Jesu frambärande i Templet och då stämde den 15 feb. bra, eftersom de första kristna förlade födelsedatumet till den 6 jan. Det var ju först år 354 som födelsedatumet flyttades till 25 dec. men detta medförde att Frambärelsedagen inte stämde. Så år 542 bestämde östromerske kejsare Justianus I att kyndelsmäss skulle flyttas till 2 februari för att stämma överens med födelsedatumet.
På detta sätt lyckades de kristna göra ännu en ”hednisk” högtid till sin egen.
Jungfru Marias kyrkogångsdag får inte förväxlas med Den saliga Jungfrun Marias tempelgång. Det firas, av den katolska och av den ortodoxa kyrkan, till åminnelse av att jungfru Marias föräldrar, som länge varit barnlösa, äntligen med Guds hjälp fått en dotter. De förde henne, vid tre års ålder, till Jerusalems tempel där prästerna förutsåg hennes framtid. Inom den ortodoxa kyrkan är det en av årets största högtider. Den firas enligt den julianska kalendern den 21 november, den dag som i den gregorianska kalendern motsvaras av den 4 december.
Hälsar Martin Swärd