Den 14 februari

Alla hjärtans dag eller Valentindagen.

Ja, så kommer ännu ett bevis på vår tröghet = försagdhet. Skall det verkligen behövas en särskild dag för att vi skall vara snälla, för att vi skall våga visa vår vänlighet och vår kärlek? Ja, tydligen! Då är det tur att Alla Hjärtans Dag finns. Den är varken en ny eller svensk företeelse. Det är inte bara vi som är tröga! Det finns fantasifulla historiker som förlägger upphovet till en tidig antik, romersk eller grekisk Lupercaliefest (vad den innebar framgår inte). Säkert dokumenterat fanns tre helgon Sankt Valentin under 200–400-talen.
Den som får flest röster är en kristen präst som halshöggs den 14 feb år 269 för att han trots kejsar Claudius II förbud vigde unga, förälskade par (kejsaren ville bara ha ogifta män i sin arme). Enligt legenden blev Valentin, under sin fängelsetid förälskad i fångvaktarens vackra dotter som kom med mat till fångarna. Inför avrättningen lyckades han smuggla ut ett brev till henne var i han försäkrade henne sin kärlek och undertecknade brevet med Din Valentin. Detta skall alltså vara det första Valentinbrevet.
År 498 förklarade påven Gelasius den 14 feb som Alla hjärtans dag. Seden att sända Valentinbrev spred sig i Frankrike och England på 1300-talet. Kopplingen till kärlek och romantik anses även bero på att fåglarna vid den tiden (i Sydeuropa) börjar para sig och sätta bo. Så sakteliga spred sig seden vidare. I Kroatien är det inte ovanligt att unga män skickar Licitarhjärtan (vackert dekorerade bakverk) till dem de tycker om.

I Japan skickar flickorna tyckaomchoklad till sina pojkvänner den 14 feb och förväntar sig få något tillbaka på ”White day” den 14 mars.” I Sverige blev seden med Valentinkort eller – gåvor mera allmän på 1960-talet, det var Stockholms stora varuhus som av kommersiella själ lyckades göra seden mer känd. Enligt en tidningsenkät är röda rosor den mest uppskattade gåvan, den minst uppskattade är röda geléhjärtan.
En svensk historiker som skrivit om legenden är, den just nu från På spåret i TV aktuelle professor Dick Harrison.
Förra året såldes det i Sverige ca 4 miljoner röda rosor och vid brist på rosor även några miljoner röda tulpaner inför Alla hjärtans dag.

Nu hoppas jag att vi kommer ihåg våra nära & kära med en blomma eller minst ett vänligt ord på torsdag nästa vecka, Alla hjärtans dag, Observera, inte bara då utan spontant fördelat över hela året.

Hälsar Martin Swärd